Therapie voor Selectief Mutisme

Classificatiesysteem DSM

In de meeste landen (en ook in Nederland) wordt de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) gebruikt om psychische aandoeningen te classificeren.

De DSM is een handboek waarin criteria staan beschreven voor psychiatrische aandoeningen. Op basis van de criteria kan een psychiater of psycholoog beoordelen of iemand aan een bepaalde psychische aandoening lijdt. Momenteel is de vierde versie van de DSM in gebruik (DSM-IV of DSM-IV-TR). De DSM-V is in ontwikkeling.

Lees hier de criteria voor selectief mutisme.

DSM-IV(-TR) American Psychiatric Association (1994, 2000)