Therapie voor Selectief Mutisme

Doelgroep

Het behandelprogramma “spreekt voor zich” is ontwikkeld voor kinderen met selectief mutisme van ca. 4-8 jaar oud.

Niet zonder meer bruikbaar voor

kinderen met bijkomende of andere problematiek. Een gespecialiseerd therapeut kan beoordelen of het programma bruikbaar is voor een kind met bijkomende problemen en het zomogelijk aanpassen.

Kinderen jonger dan 4 of ouder dan 8 jaar

Voor kinderen jonger dan 4 jaar is de werkwijze van het programma “Spreekt voor zich” goed bruikbaar, maar het materiaal, de verhaaltjes, de angstreducerende technieken en het Luiderslot zijn waarschijnlijk nog te moeilijk. Als de tips voor ouders en leidsters van peuters niet voldoende helpen, kunt u samen met een gespecialiseerd therapeut bekijken welke stappen ouders en leidsters kunnen zetten om de angst te verminderen of het kind te helpen durven spreken op een crèche.

Kinderen ouder dan 8 jaar zullen het Luiderslot mogelijk te kinderlijk vinden. Het behandelprogramma is bruikbaar, maar er zijn ook andere gedragstherapeutische protocollen beschikbaar, waarmee kinderen met sociale angst geholpen kunnen worden. Zie het landelijk kenniscentrum voor kinder-, en jeugdpsychiatrie (www.kenniscentrum-kjp.nl) voor meer informatie.