Therapie voor Selectief Mutisme

Is uw leerling erg verlegen of stil?

Bij peuters is verlegenheid of eenkennigheid heel gewoon. Ook kleuters kunnen erg verlegen zijn in het begin van groep 1 of in nieuwe situaties. Sommige kinderen zeggen dan weinig of niets tegen anderen.

Dat hoeft geen reden tot zorg te zijn en meestal gaat het vanzelf over. Toch kan het best lastig zijn, vooral als de gewone pogingen om een kind op zijn of haar gemak te stellen niet helpen. Misschien kunnen de tips voor leerkrachten en leidsters u helpen.

Helpt het niet?

Dan is het belangrijk om uw zorg te bespreken met ouders. Het is goed om een handelingsplan te maken en advies te vragen aan collega’s. Overweeg of onderzoek door een gedragsdeskundige zinvol is.

Is het selectief mutisme?

Als er sprake is van selectief mutisme, dan heeft u wellicht iets aan de informatie op deze website en aan het behandelprogramma “Spreekt voor zich”. Ook voor dit programma heeft u deskundige hulp nodig.