Handelingsplan

Als algemene adviezen en tips niet genoeg helpen en een kind langer zwijgt dan gewoon is, is het zinvol om een handelingsplan te maken. Met behulp van een handelingsplan wordt gericht geobserveerd en gewerkt aan specifieke doelen. Na drie maanden kunt u evalueren en kijken of de aanpak voldoende werkt.
Wanneer het zwijgen al langer duurt of er andere redenen tot zorg zijn, kan het zinvol zijn direct diagnostisch onderzoek in te zetten. Het handelingsplan kan zo nodig in de tussentijd uitgevoerd worden.

Handelingsplan (pdf)

Wanneer een kind na enkele maanden te weinig voortgang boekt met dit handelingsplan, is het zinvol om een kind te laten onderzoeken en een therapeut in te schakelen om de behandeling vorm te geven.
Wacht daarmee niet te lang!
Kinderen met selectief mutisme vragen letterlijk geen aandacht. Daardoor kunnen ze over het hoofd gezien worden. Hoe langer het zwijgen blijft bestaan, hoe moeilijker het voor een kind wordt om het te overwinnen. Als kinderen lang zeer zwijgzaam of ernstig verlegen zijn op school, belemmert dat hun sociale ontwikkeling en hun schoolse vaardigheden.