Heeft mijn leerling selectief mutisme?

We spreken van selectief mutisme als een kind:

  1. consequent niet spreekt in bepaalde sociale situaties (waarin het wel de bedoeling is dat het kind praat, bijvoorbeeld op school).
  2. wel goed kan praten in andere situaties (dus de taal voldoende spreekt).
  3. minimaal een maand zwijgt in bepaalde situaties. De eerste maand op school wordt daarbij niet meegeteld.
  4. hierdoor belemmerd wordt in zijn ontwikkeling op school of in de omgang met andere kinderen of volwassenen.

Tenslotte mogen de problemen niet veroorzaakt worden door een spraak-, of taalstoornis, een autisme spectrum stoornis of een andere psychische stoornis.

Sommige van de bovenstaande punten zijn eenvoudig vast te stellen. Voor andere is goed onderzoek nodig.

Is uw leerling erg verlegen of stil?

Bij peuters is verlegenheid of eenkennigheid heel gewoon. Ook kleuters kunnen erg verlegen zijn in het begin van groep 1 of in nieuwe situaties. Sommige kinderen zeggen dan weinig of niets tegen anderen.

Verlegen kinderen kunnen wel een maand nodig hebben om te gaan durven spreken in een nieuwe klas. Meertalige kinderen hebben vaak wel een half jaar nodig voor ze iets durven zeggen in een nieuwe taal. In deze periode van wennen is het niet nodig om u zorgen te maken. Hier vindt u enkele tips om heel verlegen kinderen te helpen op hun gemak te stellen.