Veelgestelde vragen

Moet mijn kind naar een speciale school?

De meeste kinderen met selectief mutisme kunnen hun spreekangst met de juiste begeleiding leren overwinnen op hun eigen school. Soms zijn er bijkomende problemen waardoor een kind zich niet voldoende kan ontwikkelen in het regulier onderwijs, zoals ernstige taalproblemen, een ontwikkelingsachterstand of andere psychiatrische problemen. Dan kan een kind zich soms beter ontwikkelen op een school waar specifieke begeleiding en kennis is voor die problemen.

Hoe kan ik mijn kind op een onderzoek voorbereiden?

De moeder van Sanne vertelde haar dochter dit:
Je kan al zoveel dingen: je kan lezen en je kent veel liedjes. Maar jouw juf weet dat niet, want op school durf je dat nog niet. Papa en ik vinden dat jammer voor jou. We willen graag dat je op school ook mee gaat lezen en kletsen. Papa en ik weten niet zo goed hoe we je kunnen helpen. Dus zijn we naar een mevrouw gegaan, die wel meer kinderen kent die dat eerst niet durfden. Die kan ons helpen.

Morgen gaan we er samen naar toe. Ze is heel aardig en er is een speelkamer. Er zijn geen andere kinderen bij, alleen jij en ik en die mevrouw. Zij gaat spelletjes met je doen. Ik blijf in de buurt op je wachten. Na een uurtje gaan we samen weer naar huis. Ik denk dat je het wel leuk zal vinden. Ook wel spannend misschien, want je kent die mevrouw nog niet. Maar je gaat gewoon spelen en je hoeft geen dingen te doen die je echt nog niet durft. Als je iets durft te vertellen, vind ik dat heel erg knap van jou. Maar als je dat nog niet durft, is dat helemaal niet erg. Dat komt later wel.
De moeder van Sanne vertelde:

 • waar ze naar toe gaan en waarom
 • hoe lang het onderzoek duurt en wat Sanne ongeveer kan verwachten
 • dat Sanne ook even zonder moeder gaat spelen en stelde haar gerust door te vertellen dat ze in de buurt blijft
 • dat ze best begreep dat Sanne het spannend zou vinden, maar dat het ook leuk kan zijn
 • dat ze trots op Sanne zal zijn en niet teleurgesteld als ze niets zal durven zeggen

Ziet u hoe ze Sanne laat weten dat het de bedoeling is dat ze later wel gaat durven spreken? Als je dat nog niet durft dat komt later wel.

Hoe vind ik een therapeut?

Het behandelprogramma “Spreekt voor zich” is bedoeld om te worden uitgevoerd door een geregistreerd therapeut met ervaring met de behandeling van kinderen met selectief mutisme of angststoornissen.

U kunt een geregistreerd gedragstherapeut vinden op de website van de beroepsvereniging voor gedragstherapeuten (VGCT). Hier kunt u zoeken op therapeuten die werken met kinderen en jeugdigen (t/m 12 jaar) en met ervaring op het gebied van angst.

Geregistreerde gezondheidszorgpsychologen of klinisch psychologen vindt u in het BIG-register. Deze registraties geven u informatie over de bevoegdheid en het opleidingsniveau van de therapeut.

Knuffel Yep is kwijt

Wanneer uw kind Yep is kwijtgeraakt kunt u bij ons altijd een nieuwe Yep bestellen. Hiervoor moeten we u wel 9,65 euro (incl. verzendkosten) in rekening brengen. Wilt u een nieuwe Yep bestellen dan kunt u een mail sturen naar info@spreektvoorzich.nl.

Vragen over Het luiderslot

De demo of het Luiderslot start niet op.
In een oudere versie van sommige browsers start het Luiderslot niet, of het laadt op tot 100% en stopt daarna. U kunt gebruik te maken van de webbrowser Google Chrome. Met deze gratis te downloaden webbrowser zijn geen problemen gerapporteerd bij het starten van het Luiderslot.

Wordt er iets opgenomen als mijn kind het Luiderslot speelt?
Nee er wordt niets opgenomen. Het spel reageert op geluid, maar legt niets vast. Sommige spelletjes reageren op geluid. Daarvoor moet de microfoon van uw computer ingeschakeld zijn. Uw computer vraagt u daar toestemming voor.
Dit is een standaardboodschap. Daarin staat dat er toegang gevraagd wordt tot uw camera en microfoon en dat u mogelijk kan worden opgenomen. In het Luiderslot wordt echter niets opgenomen.

Het Luiderslot maakt geen gebruik van camerabeelden. De camera op uw computer wordt niet ingeschakeld en er wordt geen beeld opgenomen.

De dieren gaan al weg zonder dat mijn kind geluid maakte.Vliegen de duiven vanzelf weg? Kruipt de slang in zijn hol of springt de beer op de kast zonder dat het kind geluid maakte? Dan staat de microfoon van uw computer te gevoelig afgesteld. Zie hieronder hoe u dat kunt aanpassen.

Hoe kan ik de microfoon van mijn computer instellen?
Staat uw microfoon niet aan of wilt u hem harder of zachter zetten?

Stappen voor computers met Windows (versie 7).

 1. Ga naar START en selecteer configuratiescherm.
 2. Selecteer Hardware en geluiden.
 3. Selecteer onder GELUID Audioapparaten beheren.
 4. Het venster GELUID opent zich. Selecteer het tabblad Opnemen.
 5. Klik uw microfoon aan.
 6. Klik dan op Eigenschappen.
 7. Het venster EIGENSCHAPPEN opent zich. Selecteer het tabblad Niveaus.
 8. Zet de schuifjes lager en klik op OK.

Wat kan ik doen als het Luiderslot niet goed opstart?
Het kan helpen om uw browse-geschiedenis te wissen. Hoe u dat moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Hier vindt u de instructie: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser’s-Cache. Helpt het niet en ervaart u nog steeds problemen, meld het ons alstublieft. Stuur een mailtje aan info@spreektvoorzich.nl

Wat zijn de systeemeisen om Het Luiderslot te kunnen gebruiken?
Het Luiderslot werkt met Flash Player 10.3. U kunt de laatste versie van Flash downloaden op http://www.adobe.com/go/getflash/.

De minimale systeemeisen zijn de minimale eisen zoals die gelden voor Flash Player 10.3. Deze eisen vindt u op http://www.adobe.com/products/flashplayer/systemreqs/.

Vragen over het portaal

Hoe voeg ik nieuwe mensen toe aan het portaal?
Als uw kind een nieuwe leerkracht krijgt, als er iemand anders bij de therapie betrokken wordt of een mailadres wijzigt, dan kan de behandelend therapeut dit zelf aanpassen in het cliëntenportaal.

Waarom kan alleen de therapeut een nieuw persoon toevoegen aan het portaal?
Omdat wij niet kunnen controleren of er iemand wordt toegevoegd aan/uitgesloten van het beveiligd webportaal van een kind, die daar wettelijk gezien wel/geen recht op heeft. Dat kan bijvoorbeeld een probleem zijn in conflictsituaties over ouderlijk gezag.
De therapeut kent kind en gezin en draagt de verantwoordelijkheid voor de therapeutische contacten.

Vragen over de therapie

Klopt het dat de leerkracht vanaf stap 17 met het kind werkt zonder de therapeut?
Ja dat klopt. Uiteraard zijn er allerlei vormen mogelijk, afhankelijk van wat het kind nodig heeft en wat er haalbaar is voor leerkracht en therapeut. Maar in principe wordt in stap 17 de overstap gemaakt van oefenen met de therapeut naar oefenen met de leerkracht. Dat is immers degene met wie het kind uiteindelijk moet kunnen praten.

Mijn kind vindt de spelletjes in het Luiderslot niet zo leuk.
Het Luiderslot is een onderdeel van het programma “Spreekt voor zich”, maar geen noodzaak. Sommige kinderen zijn wat te oud voor het Luiderslot en vinden de spelletjes saai en sommige kinderen krijgen er na verloop van tijd minder plezier in. Wat dan? Toch doorzetten of niet?
U kunt het achterwege laten als het kind het niet leuk vindt. In overleg met de therapeut kunt u dan de Torentaken op papier meekrijgen.
Houd wel het webportaal bij om de communicatie met alle betrokkenen te onderhouden, de vorderingen bij te houden en om de informatie voor ouders en leerkracht onder de aandacht te houden. Anders wordt dat vergeten en dat is een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma.

Veel kinderen vinden het wel leuk als iemand anders het Luiderslot speelt, vooral als ze daarmee hun ouders “aan het werk” kunnen zetten of het Luiderslot kunnen tonen aan iemand. Waarom kan dat therapeutisch handig zijn?

 • Het kind ziet dan toch zijn/haar voortgang in de toren (symbolisatie van de angsthierarchie).
 • Het kind krijgt toch de informatie mee (dapper denken).
 • Gezinsleden worden betrokken bij de therapie.
 • Termen als “dapper denken” gaan leven in het gezin.
 • Het kind heeft niet het gevoel dat hij/zij de enige is die opdrachtjes moet doen (of wel eens bang is).
 • Als het kind opa/oma, juf, of een vriendje durft te vragen een level te spelen, is dat een mooie exposureoefening (zelf vragen, iets tonen, complimenten ontvangen, uitleg geven over hoe het moet).

Tip: Maak samen een lijstje waarop je kan aantekenen wie het level gespeeld heeft en welke medaille hij/zij haalde. Het kind houdt dit lijstje bij. Wie van de familie speelde het meeste levels, verdiende medailles of gadgets, kon wel/niet goed over de obstakels springen? Maak samen een kaart of prijs voor de speler met het meeste doorzettingsvermogen of voor de beste verliezer.

Vragen over de vragenlijsten

Waarom worden er vragenlijsten afgenomen en wat gebeurt er met de gegevens?
Over selectief mutisme is eigenlijk nog helemaal niet zoveel bekend. We vinden het belangrijk om onderzoek te doen. We willen graag weten of het programma goed werkt, wat er beter kan, en waarom sommige kinderen beter vooruit gaan dan anderen.
Daar komen we alleen achter met uw hulp. Daarom gebruiken we de gegevens die het programma verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek. Die gegevens worden geanonimiseerd. We vragen betrokkenen ook om vragen te beantwoorden. De vragenlijsten verschijnen op het juiste moment voor u in het portaal.

Als ouders toestemming geven, vragen we ook de leerkracht en therapeut naar het gedrag en voortgang van het kind. Als ouders daar geen toestemming voor geven, vragen we gebruikers alleen naar de ervaring met het programma.

Waar kan ik de vragenlijst vinden?
De vragenlijst verschijnt voor u in het portaal. U herkent de vragenlijst aan het icoon in de bovenbalk van het scherm met het behandelprogramma.

waar vindt u de vragenlijst

U heeft 3 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Daarna vervalt de vragenlijst en verdwijnt het icoon. Wacht dus niet te lang. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Stuur ons een mailtje. Een van onze onderzoekers kan een telefonische afspraak met u maken en de vragen mondeling doornemen als u dat liever heeft.

Vragen over  het behandelprogramma

Wie schaft het behandelprogramma aan?
Het programma kan alleen aangeschaft worden door een cognitief gedragstherapeut (geregistreerd bij de VGCT), een BIG geregistreerd psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut) of een Orthopedagoog-Generalist geregistreerd bij de NVO.

Wordt het vergoed door de verzekering?
Nu nog niet, maar wij zijn bezig te overleggen met verzekeraars.

Waar kan ik mij aanmelden voor een behandeling?
Wij raden wij u aan om een therapeut in uw eigen regio te zoeken. Een therapeut in de buurt kan makkelijker contact leggen met school en oefenen op school. U kunt een therapeut zoeken in het beroepsregister of op de site van de beroepsvereniging van gedragstherapeuten.

Wat als u geen internetaansluiting heeft?
Als u thuis geen internet heeft, is het programma toch goed te gebruiken. Het Luiderslot kan in de therapie en/of op school gespeeld worden en alle opdrachten kunnen worden uitgeprint en op papier worden meegegeven door de therapeut.

Mijn kind heeft al veel vorderingen gemaakt. Zij praat al met de therapeut, maar momenteel stagneert het enigszins. Heeft het nog zin om haar aan te melden voor het programma “Spreekt Voor Zich”  en moeten we dan helemaal vooraan beginnen?
Als uw kind al met de therapeut durft te spreken, slaat u een groot deel van de stapjes uit de eerste fases over, maar oefent wel met de vaardigheden uit het programma om angst te leren overwinnen. Uw kind zal al binnen enkele sessie aankomen in Fase 3 en 4, waarin zij gaat oefenen met spreken op school en in de klas.

Mijn kind durft wel te spreken in de klas en met klasgenootjes, kan het programma dan nog helpen?
Als uw kind nu al durft te spreken in de klas met de leerkracht en klasgenootjes, dan is het programma waarschijnlijk minder geschikt. Zij zal dan zoveel stappen overslaan dat er weinig overblijft. U kunt het programma dan nog altijd gebruiken als een “dapperheidstraining”. Uw kind kan de vaardigheden die worden aangeleerd gebruiken in allerlei nieuwe en spannende situaties. Dit vraagt echter wel wat aanpassing en ervaring van de therapeut. Een gedragstherapeut, die de angsthiërarchie goed kent, kan de angsthiërarchie van het programma “Spreekt voor zich” aanpassen aan het kind.

Wat kunnen we doen tijdens de zomervakantie?

De vakantieperiode is bij uitstek geschikt om te oefenen met dapper gedrag. Juist in de vakantie is er tijd en ruimte om nieuwe dingen te ontdekken (naar de camping, een pretpark), om zelfstandig gedrag te oefenen (zelf een boodschapje doen, uit logeren, in een eigen tentje slapen) en om plezier te beleven aan spannende dingen (kanoën, in een achtbaan, spelen met nieuwe kinderen, bommetje maken in het zwembad, reizen met trein of vliegtuig).
Lees er meer over in het portaal (Fase 3 en 4).

Tip: Geef het dappere daden bord mee voor op reis. Welke avonturen heeft het kind beleefd tijdens de vakantie? En wie waren er allemaal dapper in het gezin?

Kunnen we nu wel beginnen met de behandeling of moeten we wachten tot na de vakantie?
U kunt gewoon beginnen. Fase 1 en Fase 2 kunnen juist prima worden doorlopen in de vakantieperiode.

We zijn halverwege het programma en mijn kind oefent op school. Wat kunnen we doen in de vakantieperiode?
In Fase 3 en 4 oefent uw kind met technieken die helpen bij het overwinnen van angst. We spelen en praten over thema’s als: helden, perfectionisme, je sterke kanten en trots. U leest er meer over in het portaal. U kunt gebruik maken van de werkbladen en spelsuggesties die horen bij fase 3 en 4.

Hoe kan ik, als ouder, mijn kind helpen?
Bereid uw kind op nieuwe dingen voor en help uw kind om zijn of haar eigen aandeel zelf te zeggen. Een voorbeeld:
Uw kind mag een ijsje. U spreekt af dat u het samen gaat kopen. U vertelt uw kind wat het kan verwachten. Spreek af wat u zegt (“Wij willen graag een ijsje”), vertel wat de verkoopster waarschijnlijk gaat vragen (“Zeg het maar. Welke wil je?”) en bedenk wat daarop het antwoord kan zijn (“Mag ik een raketje?”).

Vergeet ook de positieve gevolgen van het dappere gedrag niet. Complimentjes, een extra bolletje op het ijsje of een leuke activiteit als uw kind iets dappers heeft gedaan. Schrijf dappere daden op het dappere daden bord. Vraag ernaar bij uw therapeut.

Hoe groot is de kans op een terugval in de zomervakantie?
De meeste kinderen groeien tijdens de vakantie. Ze beleven nieuwe dingen en spelen met nieuwe kinderen. Zolang ze daarbij succes ervaren, groeit hun zelfvertrouwen. U kunt daarbij helpen. Zie daarvoor het hoofdstukje “Zelfvertrouwen” in het portaal (Fase 4).

Na de vakantie is het natuurlijk weer even spannend: een nieuwe leerkracht, een nieuw klaslokaal. Maar met het extra zelfvertrouwen kunnen bijna alle kinderen dit goed aan. Een goede voorbereiding helpt daarbij. De nieuwe leerkracht kan vooraf kennismaken en de oude leerkracht kan zorgen voor een goede overdracht. Begin zo nodig een stapje lager en geef het kind de kans rustig op te bouwen wat voor de vakantie al lukte.