Stichting Behandeling Selectief Mutisme

Hoewel er in Nederland mensen zijn met een rijke ervaring in de behandeling van selectief mutisme, bleek het voor veel ouders en scholen toch moeilijk om informatie en advies te vinden. De Stichting Behandeling Selectief Mutisme wilde hier verandering in brengen.

Onze doelstelling
 • het ontwikkelen en beschikbaar maken van gemakkelijk toegankelijke informatie over selectief mutisme voor ouders, kinderen, scholen en therapeuten
 • het ontwikkelen, beschikbaar maken en onderhouden van een uitgewerkt behandelprogramma met therapiemateriaal dat is toegesneden op de doelgroep en dat online beschikbaar is om toegankelijkheid te vergroten
 • en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin van het woord.
Verwezenlijking van de doelstelling en financieel beleid

Om de doelstellingen te kunnen bereiken verwerft de stichting donaties en fondsen en genereert zij inkomsten uit de verkoop van het programma om daarmee de lopende kosten van onderhoud en administratie te bekostigen.

Het beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvat in een jaarverslag. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. De stichting besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt daar geen vergoeding voor. De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Vernieuwend en betaalbaar behandelprogramma; Spreekt voor zich!

De stichting beoogde een programma aan te bieden dat zowel vernieuwend als betaalbaar zou zijn voor iedereen die het nodig heeft.

Beschikbaarheid via internet, een beveiligde omgeving om digitaal te kunnen communiceren over een kind, het gebruik van een serious game voor kinderen om hun voortgang inzichtelijk te maken en motivatie te vergroten, maken het programma vernieuwend.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2014

Financieel overzicht 2015

Financieel overzicht 2016

Financieel overzicht 2017 / Jaarverslag 2017

Financieel overzicht 2018

Financieel overzicht 2019

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2022


Financiële steun

Het programma wordt betaalbaar door de financiële steun van fondsen en donateurs en door de inzet van vrijwilligers. De fondsen maakten de ontwikkeling van het webportaal, alle therapiematerialen en de serious game mogelijk. Vrijwilligers beantwoorden vragen, onderhouden de website en het portaal en maken accounts aan.

Voor het technisch onderhouden van de website en het behandelprogramma, de lopende kosten en het gebruik van server etcetera, vragen we een bijdrage aan de gebruikers. Met behulp van deze bijdrage van gebruikers dekken we onze kosten. Voor nieuwe toevoegingen of uitbreidingen van het programma is dit niet toereikend.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Giften en legaten zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting en vrijgesteld van schenkings-, en erfbelasting.

Verlanglijst

We blijven het programma aanpassen en verbeteren. We hebben nieuwe ideeën en we krijgen vragen of suggesties van kinderen, ouders, leerkrachten en professionals.

We sparen voor de volgende wensen;

 • Een instructiefilmpje over het gebruik van het portaal
 • Een preview of kennismakingsfilmpje voor ouders, leerkrachten en therapeuten
  “Hoe ziet het programma eruit?”, “Wat krijg je als je een inlogcode aanvraagt?” Nieuwe gebruikers of belangstellenden stellen ons deze vragen en zouden graag een preview krijgen. We zouden hiervoor graag een filmpje laten maken en deze op de website plaatsen.
Vervulde wensen

Deze wensen werden in de afgelopen jaren werkelijkheid. Veel dank aan onze donateurs en de vrienden van de stichting!

 • De lay-out van het webportaal werd herzien. Dankzij suggesties en ideeen van gebruikers werd het webportaal overzichtelijker en gemakkelijker in het gebruik.
 • De teksten in het Luiderslot werden ingesproken. Nu kunnen alle kinderen het spel zelf spelen
 • Het Luiderslotspel werd voorzien van een afsluitwolkje om het spel makkelijker te kunnen verlaten.
 • Op elke verdieping in het Luiderslot werd een bordje met een nummer aangebracht, zodat een verdieping met een favoriet spelletje in een oogopslag te vinden is.
 • Drie studenten van de Hogeschool Utrecht maakten voor Spreekt voor zich een kinder-informatieboekje over selectief mutisme. Het boekje is voor kinderen die een spreekbeurt willen houden over selectief mutisme, voor broertjes en zusjes of voor de kinderen met selectief mutisme zelf die er meer over willen weten.
 • Alle kinderen en therapeuten krijgen een handpop van Yep, de hoofdpersoon uit het Luiderslot. Voortaan heeft ieder kind zijn eigen dappere vriendje, om mee te spelen, mee naar school te nemen en mee te praten.
Privacy Verklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt voor alle organisatie die persoonsgegevens verwerken de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat privacyregels met als belangrijkste doel persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Ook de Stichting Behandeling Selectief Mutisme moet voldoen aan deze wetgeving. Wij hebben immers persoonsgegevens nodig om toegang te kunnen verlenen tot het behandelprogramma Spreektvoorzich. Op basis van de AVG wetgeving heeft de Stichting de vereiste maatregelen genomen en deze zo transparant mogelijk vastgelegd in haar privacy Verklaring (pdf). In onze privacy verklaring staat uitgebreid omschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze beveiligen.

Heeft u vragen over onze privacy verklaring, neem dan contact met ons op via info@spreektvoorzich.nl. Wij helpen u graag!

Gegevens stichting

Stichting Behandeling Selectief Mutisme
Geertebolwerk 31
3511 XA Utrecht

info@spreektvoorzich.nl

Bankrekening NL41 RABO 0157 2549 41

K.v.K. De stichting is geregistreerd bij de KvK Midden Nederland / nummer 30274740