Het bestuur

Het bestuur bestaat uit deskundigen en ervaringsdeskundigen. Momenteel telt het bestuur zes leden waaronder professionals (psychologen en orthopedagogen) met registraties op gebied van GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en klinisch psycholoog. De professionals hebben ruime expertise in de diagnostiek, de therapeutische behandeling van kinderen met selectief mutisme en de schoolbegeleiding. Zij zijn nauw betrokken bij, en houden toezicht op, het ontwikkelproces en de financiën.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die iets voor de Stichting willen betekenen! Ook mensen zonder achtergrond in het klinische werkveld. Heb je interesse? Mail dan naar info@spreektvoorzich.nl.

Werkzaamheden

Het bestuur vergadert minimaal 5x per jaar en ziet toe op ontwikkeling, innovatie en het beschikbaar maken van het behandelprogramma. Daartoe voert het bestuur de volgende activiteiten uit:

  • Ontwikkeling en doorontwikkeling van het behandelprogramma, website, webportaal en applied game;
  • Zorg dragen voor een goede service aan gebruikers: beantwoorden van vragen, verstrekken van het programma
  • Toezien op onderzoek opdat gebruikerservaring en resultaten gebruikt worden ter verbetering van het programma
  • Publiceren over selectief mutisme en informeren van professionals en andere betrokkenen
  • Financiële administratie en zo nodig het aanvragen van subsidies en fondsen

Bestuursleden en oud-bestuursleden

Oprichter en adviseur – Maretha de Jonge

Heeft in 2009 het initiatief genomen tot het oprichten van de stichting. Zij is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van Spreekt voor Zich. Naast ruime klinische ervaring met het programma doet zij i.s.m. de Universiteit Leiden wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het behandelprogramma Spreektvoorzich. Onlangs nam zij afscheid na 25 jaar betrokkenheid in het UMC Utrecht op de afdeling psychiatrie, ontwikkelingsstoornissen. Momenteel bekleed zij de functie van Hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Maretha is klinisch psycholoog en Orthopedagoog-Generalist.

Voorzitter – Dorea van Wees

Sinds 2020 is Dorea actief betrokken bij de stichting. Zij heeft een periode de infomail en het online portaal van Spreekt voor Zich beheerd. In de periode 2017/2018 werkte zij als orthopedagoog in opleiding in het UMC Utrecht op de selectief mutisme afdeling. Hierdoor heeft zij veel kinderen en jongeren met selectief mutisme gezien voor onderzoek en gevolgd tijdens behandelingen. Momenteel is zij in opleiding tot GZ-psycholoog.

Penningmeester- Donna de Maat

Donna is al een aantal jaren betrokken bij de stichting. Zo hielp zij de eerste Jongerendag (2019) mede mogelijk te maken! Sinds 2021 is zij ook bestuurslid binnen de stichting. Op dit moment werkt Donna als kinder- en jeugdpsycholoog bij de Utrechtse Psychologen en Pedagogen Praktijk, waar zij kinderen met uiteenlopende problematiek ziet voor onderzoek en behandeling. Daarnaast doet zij als postdoc onderzoek naar veerkracht van kinderen en jongeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de periode 2016/2017 liep zij stage in het UMC Utrecht op de afdeling selectief mutisme, waardoor zij affiniteit kreeg met deze doelgroep.

Bestuurslid Demi Aarsman

Demi is vanaf eind 2018 betrokken bij de stichting. Gedurende haar stage en later werk in het UMC Utrecht heeft zij veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van zowel diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren die kampen met selectief mutisme. Op dit moment is zij als GZ-psycholoog werkzaam op de Kinder- en Jeugdkliniek van Erasmus MC Sophia.

Oud bestuurslid – Agnes Borst

Was sinds mei 2017 bestuurslid van de stichting en actief als penningmeester. Agnes heeft een economische achtergrond en werkt als adviseur op het gebied van planning & control in de publieke sector. Ze zette zich in voor de stichting door het beheren en inzichtelijk maken van de financiën, om zo de stichting te helpen haar doelen te behalen en haar bekendheid te vergroten.

Oud bestuurslid – Fieke van den Broek

Was sinds 2016 t/m 2023  betrokken bij de stichting. Fieke beheerde onder andere het postvak, later was ze de rol van voorzitter. Tevens verzorgt zij sinds drie jaar het onderwijs over onderzoek en behandeling van selectief mutisme aan Kinder- en Jeugdpsychiaters in opleiding bij Karakter in Nijmegen. In de periode 2013/2014 heeft Fieke in het UMC Utrecht gewerkt met het programma Spreekt voor Zich. Zij heeft hierdoor veel kinderen gezien met selectief mutisme. Fieke is werkzaam bij het Preventief Interventie Team (PIT) in Amsterdam. Zij begeleidt kinderen (en het gezin) die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling, door vroegtijdig hulp te bieden, met als doel het risico op het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen te verkleinen.

Oud Bestuurslid – Jessica de Pagter

Was vanaf 2009 betrokken bij de ontwikkeling van SVZ. Tot eind 2016 was zij voorzitter van de stichting. Jessica heeft veel klinische ervaring met het programma en met het begeleiding van kinderen met selectief mutisme en hun leerkrachten. Jessica is GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Zij is werkzaam bij de Utrechtse psychologen en pedagogen praktijk waar zij ook kinderen met SVZ behandeld. In 2022 heeft Jessica na veel jaren enorme betrokkenheid haar taken bij de Stichting neergelegd.

Oud bestuurslid – Angelique Custers

Sinds januari 2013 tot 2021 was zij betrokken bestuurslid van de Stichting. Angelique heeft jaren gewerkt als adviseur/projectmanager binnen het internationale bedrijfsleven en is in 2012 gestart met de opleiding tot klinisch psycholoog. Van 2012 t/m 2013 is zij werkzaam geweest bij UMCU, hersencentrum, poli Selectief Mutisme en betrokken bij onderzoek, diagnostiek en begeleiding van kinderen met Selectief Mutisme. Zowel vanuit haar werk als in de privésfeer heeft Angelique ervaring met kinderen met selectief mutisme. Zij heeft veel betekent voor de Stichting in haar rol als voorzitter.

Oud Bestuurslid – Annebet Brongers

Wat zou het fijn zijn als alle kinderen met deze angststoornis geholpen worden. Dat er kinderen zijn die hiermee moeten leven zonder hulp, raakt me diep. Mijn dochter heeft selectief mutisme en het programma ‘Spreekt voor zich’ heeft haar zo geholpen: een wereld van verschil. Graag help ik mee om de bekendheid van de stichting te vergroten.

Oud Bestuurslid – Sanne Veerhoek

Was sinds 2016 tot 2021 bestuurslid van de stichting. Zij werkte van 2011 tot en met 2016 in het UMC Utrecht en heeft op die manier veel gewerkt met kinderen met selectief mutisme, onderzoek naar selectief mutisme en het programma Spreekt voor Zich. Ze is hier zo enthousiast geraakt over het programma dat ze ook na haar werkzaamheden in het UMC Utrecht graag betrokken wilde blijven bij de stichting. Momenteel werkt Sanne als GZ-psycholoog bij Karakter GGZ in het SAOS team (SAOS = stemming, angst en overige stoornissen). Hier behandelt zij voornamelijk kinderen en jongeren met diverse angstproblematiek, trauma en (te) heftige emoties.

Oud bestuurslid – Hilde van Braam Van Vloten

Was sinds de oprichting betrokken bij de stichting. Zij was werkzaam in het UMCU als klinisch psycholoog en supervisor gedragstherapie. Samen met Maretha zag zij elke week nieuwe kinderen met (vermoeden van) selectief mutisme. Hierdoor heeft zij veel kennis opgebouwd in de problematiek van het selectief zwijgen en de behandeling ervan. In 2016 stopt zij met haar functie als bestuurder, maar zij blijft vanuit haar werk bij het UMCU betrokken bij de stichting en de doelgroep.

Oud penningmeester – Hans Kooistra

Was sinds de oprichting van de stichting actief als penningmeester. Vader van een dochter met selectief mutisme, die succesvol behandeld is met het door Maretha de Jonge ontwikkelde programma. De belangrijkste redenen voor zijn bestuursactiviteiten zijn het bevorderen van de bekendheid van selectief mutisme en de wetenschappelijke onderbouwing van het succesvolle programma voor de aanpak van selectief mutisme bij kinderen.

Oud bestuurslid – Annemarie Verboon

Heeft zich van periode 2009 tot 2013 gewijd aan de marketing en PR van spreektvoorzich.

Oud bestuurslid – Ciska Beens

Is vanaf 2014 tot 2021 betrokken geweest bij de stichting en moeder van een dochter met selectief mutisme. De reden om onderdeel uit te willen maken van de stichting is het vergroten van de bekendheid van selectief mutisme om zodoende zoveel mogelijk kinderen te helpen met deze angststoornis. Ciska is zelfstandig ondernemer als vormgever, illustrator en kunstenaar. Ze vind het prachtig om te zien dat de therapie haar dochter meer zelfvertrouwen heeft gegeven.

Adviseur – Michiel Berkhof

Was van 2009 tot 2013 bestuurlid van de stichting.

Adviseur – Jan Maurits de Jonge

Jan Maurits is in de periode 2009 tot 2015 zeer betrokken geweest bij SVZ. Hij was verantwoordelijk voor de fondsenwerving die het mogelijk heeft gemaakt het programma te ontwikkelen. Zijn juridische achtergrond is groot belang geweest bij de opzet van de stichting. Na zijn aftreden is hij tot zijn overlijden in 2017 zeer begaan gebleven bij SVZ. Wij herdenken hem als een zeer gewaardeerd, enthousiast en deskundig bestuurslid.