Presentaties en workshops

De stichting biedt ook presentaties en workshops aan voor verschillende doelgroepen.

Hierbij kunt u denken aan: ouders, leerkrachten, internbegeleiders, buurteams, psychologen, artsen, logopedisten en andere betrokkenen. Ook kunnen wij gastlessen verzorgen aan opleidingen of universiteiten.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met info@spreektvoorzich.nl. Samen met u wordt dan gekeken naar een opmaat invulling van de presentatie of workshop. Op basis daarvan komen wij tot een individuele offerte.

Aankomende workhops

Op 12 juli 2024 geven we een online workshop in België in samenwerking met SIG (Inclusie in Zicht) voor psychologen, orthopedagogen, logopedisten en andere professionals die werken met kinderen met ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder kinderen met (een vermoeden van) selectief mutisme. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.